CO S SEBOU + ŘÁD ZKO

03.08.2021

Veškeré informace naleznete na těchto stránkách, koho se týká Co s sebou. Klikni na obrázek nebo nadpis. 


CO S SEBOU NA CVIČÁK a PÁR SLOV K CHODU CVIČIŠTĚ:


 • dodržujte prosím příchody na tréninky, někteří trenéři jsou externí a tak jsou omezení časem
 • mějte pro psa úvazový kolík, přepravku či klec, kde bude odpočívat v době necvičení
 • pamlsky v pamlskovníku (příp. uzavíratelnou krabičku - tu odevzdat trenérovi - může dělat "doplňovače" , když pamlsek dojde
 • doneste si s sebou očkovací průkaz k nahlédnutí
 • miska na vodu + voda
 • vhodná obuv a oblečení, pití a sváča taktéž pro Vás
 • v začínajících chladných období, klidně psovi zařiďte obleček, aby v čase neběhání nenastydl / neprochladl

PROVOZNÍ ŘÁD CVIČIŠTĚ:

 • Vstup na cvičiště a do areálu mají přístup jen členové a účastníci výcviku s řádně naočkovaným a odčerveným psem, který nevykazuje známky nemoci. 
 • Všichni návštěvníci mají povinnost udržovat prostory cvičiště a klubovnu v čistotě. Po svém psovi jsou všichni povinni ihned odklidit výkaly. Platí zákaz vstupu psů do klubovny.
 • Během výcviku je nutné zajistit psy, kteří necvičí tak aby nerušili jiné členy při výcviku. Je nutné nechat psy zavřené v autě nebo použít odkládací kotce v areálu.

 • PŘÍSNÝ ZÁKAZ UVAZOVÁNÍ PSŮ K PLOTU, PŘEKÁŽKÁM, LAVIČKÁM, KE STROMŮM NEBO NECHÁVAT PSY NEZAJIŠTĚNÉ BEZ DOZORU. Pokud to není součástí výcviku. 

 • Volné pobíhání psů po cvičišti je možné, pouze se svolením výcvikáře, po ukončení výcviku a jen tak, aby nenarušovalo výcvik jiných členů. 
 • Za veškeré škody způsobené psem zodpovídá psovod a to i během nácviku obran a má povinnost tuto škodu uhradit.
 • Vstup do prostoru cvičiště je na vlastní nebezpečí. Každý psovod nese zodpovědnost za svého psa, popř. děti.
 • Majitel nahlásí háravou fenu výcvikáři před výcvikem a nevstoupí s ní do areálu bez svolení.
 • Parkování vozidel je možné na pozemní komunikaci před vjezdem na cvičiště. Vjezd vozidel do prostoru areálu je možný jen v odůvodněných případech. 
 • K nácviku obran jsou zváni kvalifikovaní figuranti a jejich práce je prováděna za dohodnutou úplatu. Tréninky obran se organizují individuálně. Podmínkou účasti na tréninku obran je fyzické zvládnutí psa z důvodu bezpečnosti.
 • Každý člen klubu, účastník kurzu a návštěvník cvičiště je povinen seznámit se s provozním řádem. 
 • Závažné nebo opakované porušení tohoto Provozního Řádu může být důvodem pro vyloučení z klubu nebo zrušení hostování.
 • Výbor ZKO je oprávněn rozhodnout o změnách a o doplnění tohoto Provozního řádu.