VESELÁ TLAPKIADA  

03.04.2022

Výstava voříšků - dětský den - adopční den pejsků z útulku

DATUM KONÁNÍ:  11.6.2022
MÍSTO KONÁNÍ:  KYNOLOGICKÝ AREÁL ZKO VESELÍ NAD MORAVOU
STARTOVNÉ:  1 pes / 250Kč 
STARTOVNÉ:  za každého dalšího psa (téhož majitele) / 200Kč
STARTOVNÉ:  doplňkové soutěže / 5OKč

ZPŮSOB PLATBY: na účet: 2301914462/2O1O
ZPŮSOB PLATBY: variabilní symbol: Vaše telefonní číslo 
ZPŮSOB PLATBY: zpráva pro příjemce: "Voříškiada" a jméno psa 
ZPŮSOB PLATBY: PLATBA NA MÍSTĚ: pouze pro zahraniční účastníky  
ZPŮSOB PLATBY: PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO PŘIPSÁNÍ PENĚZ NA ÚČET 

PROGRAM: 7:30 h - 08,30 h - prezentace, kontrola očkovacích průkazů
PROGRAM: 8:45 h - 11,30 h - posuzování
PROGRAM: 11:30 h - 12,00 h - obědová pauza 
PROGRAM: 12:00 h - 15:00 h - vyhlášení absolutních vítězů a doplňkové soutěže
PROGRAM: Časy jsou orientační.


PŘIHLÁŠKA:
PŘIHLAŠOVACÍ FORMUÁŘ: KLIKNI ZDE

OBECNÉ INFORMACE:
Na výstavě mohou být pořízeny fotografie a videa. 
Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování nebo natáčení.
Pokud si to nepřeje, může to předem oznámit fotografovi či organizátorům.

KATEGORIE: ŠTĚŇATA - 3.měs - 12měs, kříženci a psi bez PP 
KATEGORIE: VETERÁNI - od 8let a výš,
KATEGORIE: PSI BEZ PP a FENY BEZ PP
KATEGORIE: KŘÍŽENCI PSI a KŘÍŽENCI FENY 
KATEGORIE: Absolutní vítěz bude vyhlášen z voříšků z fen i psů.
KATEGORIE: V případě malého počtu v jednotlivých kategoriích má pořadatel právo kategorie sloučit.    


DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE: 
Pejsek šikula - pejsek předvede psí triky / prvky poslušnosti
DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE: Podoba pána a psa - ideálně sladit dvojici převlekem

POVINNÁ VÝSTROJ: miska na vodu (voda pro psy bude zajištěna), vodítko předváděcí
POVINNÁ VÝSTROJ: sáčky na psí exkrementy

UŽITEČNÉ INFO:
Každý účastník odpovídá za svého psa. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené psem, ztrátu či úhyn psa. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění.
Pokud je váš pes nervózní nebo agresivní, zvažte, zda je dobré ho na akci vodit. V případě agresivního psa, který bude ohrožovat svoje okolí a hladký průběh akce, si pořadatel vyhrazuje právo účastníka z akce vyloučit.
Veterinární a všeobecné podmínky - pes musí být klinicky zdravý - pes musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině uvedenou v očkovacím průkazu - z výstavy se vylučují feny v době hárání, ve vysokém stavu březosti a kojící feny.
Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo ke vzájemnému napadání nebo poranění zvířat či osob a jsou plně odpovědni za případnou škodu či újmu, způsobenou jejich psem. Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení výstavního poplatku.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Volné pobíhání psů není povoleno. Vystavovatelé jsou povinní udržovat pořádek v areálu výstaviště, uklízet po svých psech a řídit se pokyny pořadatelů.
Spolu s přihlá
šením do soutěže majitel dává souhlas se zveřejněním svého jména na startovní listině a zveřejněním v rámci propagace sponzorů. Spolu s přihlášením do soutěže majitel dává souhlas se zveřejněním fotografií, které budou pořízeny v průběhu soutěže. Tento souhlas může majitel písemně odvolat, odvolaní souhlasu nastává v době, kdy bude doručeno pořadateli soutěže.
Všechny účastníky naší voříškiady žádáme o dodržení bezpečných rozestupů a používaní dezinfekcí kvůli onemocnění COVID19. Konrétní opatření budou upřesněny!!! I u nás bude dezinfekce samozřejmě k dispozici. 

Občerstvení bude zajištěno na místě. Těšíme se na Vás !